Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 624

Konkurs organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

Na podstawie pkt. V ppkt 4 Regulaminu Konkursu 'Starszy Brat, Starsza Siostra – Moja historia' Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku dokonuje następujących zmian:

  1. Pkt I, ppkty 5 i 6 otrzymują brzmienie:
    • „5. Konkurs jest prowadzony przez organizatora na terytorium Rzeczypospolitej i trwa od 22 grudnia 2015 r. do 18 kwietnia 2016 r.”
    • „6. Ogłoszenie wyników nastąpi 13 maja 2016 r.
  1. Pkt II, ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
    • „2. Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 18 kwietnia 2016 r.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.