Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 2623

Do zadań ogólnych Ośrodka należy:

  1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.
  2. Analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.
  3. Realizację zadań, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych: