Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 633

Działając na  podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118,  z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Szczecinek ogłasza konkurs ofert na realizację zadań Miasta Szczecinek z zakresu pomocy społecznej:

Prowadzenie ośrodków wsparcia:

Realizacja zadania nastąpi w formie zlecenia w sposób określony w ogłoszeniu o konkursie.

W  załączeniu szczegóły konkursu oraz dokumenty niezbędne do przygotowania oferty na realizację ww. zadania.

• Załączniki

UWAGI TECHNICZNE:
Do 'otwarcia' plików konieczne jest odpowiednie oprogramowanie:
• dla formatu PDF: Acrobat Reader lub Foxit Reader (freeware),
• dla formatu DOC: Microsoft Word Viewer (freeware) lub Microsoft Word (z pakietu Office).

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 124/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej [PDF: 1 strona]
2. Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza 124/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. [PDF: 3 strony]
3. Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza 124/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. [PDF: 8 stron]
4. Zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek nr 125/2015 z dnia 9 listopada 2015 r. ws. powołania Komisji Konkursowej [PDF: 1 strona]
5. Wzór formularza oferty [DOC: 9 stron]
6. Wzór umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego [PDF: 7 stron]
7. Wzór umowy użyczenia DDP [PDF: 2 strony]
8. Wzór umowy użyczenia ŚDS [PDF: 2 strony]