Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 2487

Projekt wspierający członków rodzin/opiekunów osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

• CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji i wsparcie osób sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi członkami rodziny poprzez:

• ORGANIZACJA

Projekt skierowany jest wyłącznie do mieszkańców Szczecinka, sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, długotrwale chorymi członkami rodziny. W ramach projektu oferujemy nieodpłatnie cykl spotkań szkoleniowych z rehabilitantem, opiekunką środowiskową oraz psychologiem. Spotkania odbywać się będą w miejscu zamieszkania, bezpośrednio przy łóżku chorego. Spotkania z psychologiem mogą również odbywać się poza miejscem zamieszkania. Po zakończeniu cyklu spotkań uczestnicy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń na spotkaniach grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa.

Pełna informacja o projekcie 'Samodzielni' [format: PDF]
Materiały reklamowe projektu 'Samodzielni' [format: PDF]