Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1139
 Od 1 października 2015 r. nastąpi zmiana (wzrost) kryteriów dochodowych oraz określonych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.
 
Kryterium lub świadczenie Do 30 września 2015 r. Od 1 października 2015 r.
KRYTERIUM DOCHODOWE DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 542,00 zł 634,00 zł (wzrost o 92,00 zł)
KRYTERIUM DOCHODOWE NA OSOBĘ W RODZINIE 456,00 zł 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł)
MAKSYMALNA KWOTA ZASIŁKU STAŁEGO 529,00 zł 604,00 zł (wzrost o 75,00 zł) 
DOCHÓD Z 1 ha PRZELICZENIOWEGO 250,00 zł 288,00 zł (wzrost o 38,00 zł)