Drukuj
Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny
Odsłony: 6058

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Niebieska Karta - A
Niebieska Karta - B
Niebieska Karta - C
Niebieska Karta - D