Drukuj
Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny
Odsłony: 6203
 

Niniejsza podstrona zawiera akty prawne regulujące kwestie działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

UWAGI TECHNICZNE:
Do 'otwarcia' plików konieczne jest odpowiednie oprogramowanie:
• dla formatu PDF: Acrobat Reader lub Foxit Reader (freeware),
• dla formatu DOC: Microsoft Word Viewer (freeware) lub Microsoft Word (z pakietu Office).

 

• Ustawy i rozporządzenia

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 'Niebieskie Karty' oraz...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia...

• Uchwały, zarządzenia, programy

Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinku
Uchwała nr XXIV/207/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie gminnego...
Uchwała nr XV/129/2015 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 października 2015 r. w sprawie trybu...