Drukuj
Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny
Odsłony: 7183

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został zawarty w zarządzeniach Burmistrza Miasta Szczecinek:
      • zarządzenie nr 128/2011 z dnia 20.10.2011 r.
      • zarządzenie nr 20/2012 z dnia 22.02.2012 r.
      • zarządzenie nr 51/2014 z dnia 25.04.2014 r.
      • zarządzenie nr 126/2015 z dnia 12.11.2015 r.
      • zarządzenie nr 59/2018 z dnia 4.06.2018 r.

Lp. Imię i nazwisko przedstawiciela instytucji/organizacji Uwagi
1.

BEATA POŁOM
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

 
2.

MAŁGORZATA KISIEL
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku

 przewodniczący Zespołu
3.

BEATA KOWAL
Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta Szczecinek

 
4.

ANNA MATYS
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

 
5.

PAWEŁ GIŻYCKI
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku

 
6.

JOANNA OSSOWSKA
Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek

 
7.

ALICJA BERĆ
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku

 
8.

LUCYNA TUSZYŃSKA
Szpital w Szczecinku Spółka z o.o.

 
9.

ALICJA JANCZAK-KŁUSEK
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Szczecinku

 
10.

EWA BUGAJ-ZALEWSKA
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

 
11.

MARIUSZ ŚLIWICKI
Komenda Straży Miejskiej w Szczecinku

 
12.

PAULINA ŁAMIŃSKA
Zakład Karny w Czarnem

 
13.

EWA PAŁKA
Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku

 
14.

KRZYSZTOF ŁEPECKI
Zakład Karny w Czarnem

 
15.

VIOLETTA WOŁYŃSKA
Sąd Rejonowy w Szczecinku