Drukuj
Kategoria: Klient
Odsłony: 31497
 

Niniejsza podstrona zawiera aktualne druki formularzy, których wypełnienie jest wymagane do ubiegania się o poszczególne rodzaje świadczeń.

UWAGI TECHNICZNE:
Do 'otwarcia' plików konieczne jest odpowiednie oprogramowanie:
• dla formatu PDF: Acrobat Reader lub Foxit Reader (freeware),
• dla formatu DOC: Microsoft Word Viewer, LibreOffice (freeware) lub Microsoft Word (z pakietu Office).

 

• Świadczenie 'Dobry Start'

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start [PDF: 9 stron] AKTUALNY

• Świadczenie Wychowawcze (Rodzina 500+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego [PDF: 4 strony] AKTUALNY

• Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [PDF: 4 strony] AKTUALNY
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego [DOC: 4 strony] AKTUALNY
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego [PDF: 1 strona] AKTUALNY

• Świadczenia Rodzinne

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku... [PDF: 15 stron] AKTUALNY
Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny... [PDF: 3 strony] AKTUALNY
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się... [PDF: 6 stron] AKTUALNY
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [PDF: 4 strony] AKTUALNY
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [PDF: 9 stron] AKTUALNY
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego [PDF: 5 stron] AKTUALNY
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego [PDF: 6 stron] AKTUALNY

• Fundusz Alimentacyjny

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego [PDF: 13 stron] AKTUALNY

• Inne

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia... [PDF: 4 strony] AKTUALNY
Wniosek o przydzielenie Asystenta Rodziny [PDF: 2 strony] AKTUALNY
Oświadczenie kandydatki/kandydata do pełnienia funkcji rodziny wspierającej [PDF: 1 strona] AKTUALNY


Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze
   środków własnych Miasta Szczecinek [PDF: 3 strony] NOWY

Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia na podstawie uchwały nr XIII/127/2019 Rady Miasta
   Szczecinek z dnia 27 sierpnia 2019 r. [PDF: 1 strona] NOWY