Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 2139
 

Celem Projektu jest uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby osób bezdomnych, poprawa ich sytuacji w okresie zimowym oraz pozyskanie ciepłej bielizny, czapek, rękawic, skarpet czy termosów.
Projekt zakłada aktywizowanie uczniów szczecineckich szkół, jako przyszłych dorosłych i świadomych mieszkańców miasta. Realizatorami Projektu jest specjalista pracy socjalnej ds. animacji społecznej oraz specjalista ds. bezdomności.
W ramach projektu młodzież ma możliwość zapoznania się z placówkami pomocy bezdomnym oraz rozmowy z osobą/osobami bezdomnymi i wysłuchania ich historii.