Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 2292
 

Projekt realizowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Jego celem było zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, nieradzących sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawnych oraz młodzieży w wieku 15-24 lata.

• Edycja 2014

Od stycznia do grudnia 2014 r. w projekcie uczestniczyło 85 klientów ośrodka.
Ze wsparcia korzystało również 16 uczestników kontynuujących udział w Projekcie z roku ubiegłego.
Działania Projektowe realizowane były za pomocą dwóch narzędzi:

  1. kontraktu socjalnego - 62 osoby,
  2. Programu Aktywności Lokalnej - 39 osób (w tym osoby kontynuujące udział w Projekcie).

W 2014 r. Beneficjenci skorzystali z następujących instrumentów aktywnej integracji:

Ponadto kontynuowano działania o charakterze środowiskowym, w ramach których zorganizowano m.in. Piknik Sąsiedzki, który miał na celu zaktywizowanie społeczne mieszkańców Osiedla Zachód.
W Pikniku wzięło udział ok. 150 mieszkańców miasta.
Na realizację projektu w 2014 r. wydatkowano kwotę 438980,68 zł, z czego 396820,68 zł to środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota 42160,00 zł stanowiła wkład własny w ramach którego wypłacono zasiłki celowe dla 62 osób.