Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 2122
 

Jest to program pracy z rodzicami dzieci zagrożonych objęciem i objętych pieczą zastępczą, a także rodzinami objętymi nadzorem kuratora z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej.
Celem programu jest: