Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 2130
 

Podstawową funkcją Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest podpisanie i realizacja kontraktu socjalnego. W ramach KIS realizowane są następujące działania: