Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 4812
 

Program zakłada wspieranie osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych w wykonywaniu czynności dnia codziennego, w podtrzymywaniu kontaktów społecznych, spędzaniu czasu wolnego oraz wykonywaniu innych czynności, których nie obejmują standardowe usługi opiekuńcze.
Zakres działań wolontariusza w środowisku dopasowany jest do potrzeb, możliwości i oczekiwań wolontariusza i podopiecznego.
Zadaniem wolontariusza jest spotkać się z podopiecznym (przynajmniej raz w tygodniu), drobne zakupy, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, wspólny spacer, czytanie książek, prasy, wyprowadzanie zwierząt itp.
Wolontariusze i ich podopieczni uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, wyjściach do kina.

Aby ubiegać się o wsparcie wolontariusza należy wspólnie z pracownikiem socjalnym rodziny wypełnić kartę zgłoszenia do Programu.