Drukuj
Kategoria: Programy i Projekty
Odsłony: 1995
 

Program 'Student' realizowany jest od 2004 r. i zakłada zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych studentów studiów dziennych, pochodzących z rodzin korzystających z pomocy społecznej, w celu umożliwienia im rozpoczęcia, bądź kontynuacji nauki na uczelni wyższej poza miejscem zamieszkania.