Drukuj
Kategoria: Pozostałe
Odsłony: 21325
 

Niniejsza podstrona zawiera oferty zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku nie prowadzi działań o charakterze rekrutacyjnym.

UWAGI TECHNICZNE:
Do 'otwarcia' plików konieczne jest odpowiednie oprogramowanie:
• dla formatu PDF: Acrobat Reader lub Foxit Reader (freeware),
• dla formatu DOC: Microsoft Word Viewer, pakiet LibreOffice (freeware) lub Microsoft Word (pakiet Office).

 

• AKTUALNE

• brak

 

• DOKUMENTY

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [PDF: 1 strona]
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [DOC: 1 strona]
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w MOPS w Szczecinku [PDF: 14 stron]

 

• ZAKOŃCZONE

Informacja o wynikach naboru [PDF: 1 strona]
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne [PDF: 1 strona]
Kierownik Działu Osób Niesamodzielnych i Seniorów [PDF: 4 strony]
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla kandydata do pracy... [PDF: 2 strony]
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [PDF: 1 strona]
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [PDF: 1 strona]


Informacja o wynikach naboru [PDF: 1 strona]
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne [PDF: 1 strona]
Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Pomocy Społecznej/Pracownik socjalny [PDF: 4 strony]
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla kandydata do pracy... [PDF: 2 strony]
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [PDF: 1 strona]
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [PDF: 1 strona]


Pracownik socjalny [PDF: 3 strony]
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla kandydata do pracy... [PDF: 1 strona]
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [PDF: 1 strona]
Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych [PDF: 1 strona]


Konsultant ds. animacji społecznej [PDF: 2 strony]
Klauzula informacyjna dla Kandydata [PDF: 1 strona]


Konsultant ds. animacji społecznej [PDF: 3 strony]
Klauzula informacyjna dla Kandydata [PDF: 1 strona]


Pracownik Socjalny [PDF: 3 strony]
Przedłużenie terminu składania aplikacji, zmiana zakresu wymagań niezbędnych... [PDF: 1 strona]


Asystent Rodziny [PDF: 4 strony]
Klauzula informacyjna dla Kandydata [PDF: 1 strona]


Konsultant ds. koordynacji usług socjalnych [PDF: 3 strony]


Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych [PDF: 5 stron]
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne [PDF: 1 strona]
Informacja o wynikach naboru [PDF: 1 strona]


Pomoc administracyjna w Dziale Księgowości MOPS [PDF: 3 strony]
Informacja o wynikach rekrutacji [PDF: 1 strona]


Księgowa w Dziale Księgowości MOPS [PDF: 3 strony]
Informacja o wynikach naboru [PDF: 1 strona]


Konsultant ds. koordynacji usług socjalnych [PDF: 2 strony]


Specjalista ds. administracyjno-kadrowych w MOPS [PDF: 4 strony]
Przedłużenie terminu składania aplikacji, rozszerzenie zakresu wymagań niezbędnych... [PDF: 1 strona]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]


Asystent Rodziny [PDF: 2 strony]


Kierownik Działu Usług [PDF: 4 strony]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]


[Poprawione] Referent ds. funduszu alimentacyjnego w Dziale Dodatków Mieszkaniowych... [PDF: 3 strony]
Referent ds. funduszu alimentacyjnego w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu... [PDF: 3 strony]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]


Księgowa w Dziale Księgowości MOPS [PDF: 3 strony]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]


Pomoc Administracyjna w Dziale Organizacji i Kadr [PDF: 3 strony]


Pracownik Socjalny w MOPS [PDF: 2 strony]


Kierownik Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego w MOPS [PDF: 4 strony]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]


Inspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS [PDF: 3 strony]
Informacja o wyniku naboru [PDF: 1 strona]