• • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •
 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Godziny przyjmowania interesantów


• PRACOWNICY SOCJALNI, SPECJALISTA DS. BEZDOMNOŚCI

 • poniedziałek, wtorek: od 800 do 1100
 • czwartek: od 1400 do 1600

• PRACOWNIK SOCJALNY DS. PIERWSZEGO KONTAKTU

 • codziennie w godzinach pracy Ośrodka (parter, pokój nr 6)

Obsługa w zakresie udzielenia wsparcia lub pomocy społecznej, w odniesieniu do osób po raz pierwszy zgłaszających się do Ośrodka.


• PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA

 • codziennie w godzinach pracy Ośrodka (parter, pokój nr 3, przy głównym wejściu)

W Punkcie Obsługi interesanci mogą składać pisma, wnioski, skargi oraz inne dokumenty, odbierać zaświadczenia, decyzje itp., pozyskiwać podstawowe informacje o zasadach obsługi interesantów, trybie udzielania pomocy, a także umawiać wizyty do poradnictwa specjalistycznego.

 

Podstawowy zakres działania Działów Świadczeń Pomocy Społecznej

Do podstawowych zadań Działów Świadczeń Pomocy Społecznej I i II należy:

 • Obsługa klientów ośrodka w ramach stanowiska pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu obejmująca m.in. wstępne diagnozowanie problemów klientów po raz pierwszy zgłaszających się o pomoc i kierowanie ich do właściwego merytorycznie pracownika Ośrodka, informowanie o szczegółowych zasadach świadczenia pomocy społecznej, udzielanie poradnictwa w zakresie pomocy społecznej świadczonej przez inne jednostki organizacyjne, przyjmowanie i przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy spraw interwencyjnych, prowadzenie spraw dot. refundacji świadczeń z pomocy społecznej.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej.
 • Prowadzenie krótkoterminowej pracy socjalnej, w tym zawieranie zasad współdziałania i kontraktów socjalnych.
 • Prowadzenie działań interwencyjno-ochronnych oraz pracy socjalnej wobec osób w wieku sędziwym.
 • Udzielanie klientom informacji i wskazówek w celu przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Realizacja pomocy w formie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w celu:

• rozpoznania, zdiagnozowania i zaspokajania potrzeb socjalnych klientów,
• przyznania prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
• przydzielenia asystenta rodziny,
• u osób składających wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
• wyjaśnienia sytuacji osób deklarujących samotne wychowanie dziecka, otrzymujących lub ubiegających się
  o świadczenie rodzinne,
• na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

 • Realizacja strategii, programów i projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
 • Identyfikowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Wydawanie na wniosek klientów zaświadczeń o korzystaniu z pomocy społecznej.
 • Współdziałanie z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołami i związkami wyznaniowymi i pracodawcami w zakresie udzielania pomocy, szczególnie na zasadach i w formach określonych przepisami prawa.
 • Stosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej, szczególnie w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Gospodarowanie budżetem przydzielonym na zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej, a także wynikające z realizowanych programów i projektów.
 • Przeciwdziałanie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, w tym udzielanie poradnictwa, podejmowanie interwencji i udział w procedurach 'Niebieskie Karty'.
 • Wprowadzanie i pozyskiwanie danych z zakresu powierzonych zadań w ramach funkcjonujących w Ośrodku systemów informatycznych.
 • Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych zadań, w tym przekazywanie ich adresatowi z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w dziale.
 • W sytuacjach tego wymagających, okresowe doręczanie decyzji i korespondencji.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

551187
dzisiaj54
wczoraj618
w tym tygodniu1886
w tym miesiącu4070
najwięcej 646 (11-13-2019)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430