Drukuj
Kategoria: Klient
Odsłony: 3470
 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie funduszu alimentacyjnego jest:

• PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z załącznikami mogą być składane również drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl
Wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd do ukończenia przez nią:

Prawo do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ustala się na okres od 1-go października do 30-go września następnego roku kalendarzowego.

 

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 (rozpoczynający się od października 2019 r.) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca br.

 

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

• INTERESANCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
  pokój nr 20 : zakres liter A - Ł, N (stanowisko 1)
                         zakres liter M, O - Ż (stanowisko 2)

  W budynku funkcjonuje SYSTEM KOLEJKOWY.
  OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA.

  Pokój zlokalizowany na piętrze budynku Ośrodka.

przejdź do podstrony 'Dział Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego' w 'Zadania i Organizacja MOPS'


szczegółowe informacje: Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

szczegółowe informacje: Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych