• • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •
 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Świadczenie 'Dobry start' to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu 'Dobry start' (M.P. z 2018 r. poz. 514),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu 'Dobry start' (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)

Świadczenie przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekunowi prawnemu dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osobie uczącej się.

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Podstawą przyznania świadczenia jest wniosek złożony przez jednego z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców - świadczenie dostaje ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej - w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR).

Programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który:

nie ukończył 20 lat lub 24 lat — jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczy się w szkole.
Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na:

 • dziecko w przedszkolu - w tym dziecko, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studenta,
 • dziecko i osobę uczącą się, jeśli zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Kiedy złożyć wniosek?

 • od 1 lipca do 30 listopada —przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS,
 • od 1 sierpnia do 30 listopada — w formie papierowej w urzędzie lub instytucji.

Jeśli składasz wniosek online wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub na stronie banku.

Procedura przyznania świadczenia dobry start nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej, z wyjątkiem: odmowy przyznania świadczenia oraz ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. Informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na adres e-mail podany we wniosku. Wnioskodawca ma możliwość osobistego odbioru informacji w razie braku adresu e-mail. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

546502
dzisiaj339
wczoraj317
w tym tygodniu339
w tym miesiącu11080
najwięcej 646 (11-13-2019)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430