Drukuj
Kategoria: Klient
Odsłony: 5987
 

SKRÓCONY PRZEWODNIK INTERESANTA

• REGULACJE PRAWNE

Podstawowym aktem prawnym w oparciu o który realizowane są działania Ośrodka w zakresie świadczeń rodzinnych jest:

• PODSTAWOWE INFORMACJE

Podstawą przyznania świadczeń rodzinnych jest:

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

Kwoty zasiłku rodzinnego:

INFORMACJA DOTYCZĄCA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Osoba zainteresowana winna złożyć wypełniony wniosek o ustalenie prawa do zapomogi w organie uprawnionym do wypłaty świadczeń rodzinnych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy wraz z wymaganym kompletem dokumentów, w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

• RODZAJE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczeniami rodzinnymi są:

• PROCEDURA OBSŁUGI INTERESANTA

• INTERESANCI POBIERAJĄCY ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
  pokój nr 3 : litery od A do G
  pokój nr 9 : litery od H do Ł
  pokój nr 10 : litery od M do R
  pokój nr 11 : litery od S do Ż

  W budynku funkcjonuje SYSTEM KOLEJKOWY.
  OBSŁUGA INTERESANTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PIERWSZEJ LITERY NAZWISKA.

  Pokoje zlokalizowane na parterze budynku Ośrodka.

przejdź do podstrony 'Dział Świadczeń Rodzinnych' w 'Zadania i Organizacja MOPS'