Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 597

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych bądź kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.
Za sprawowanie roli opiekuna sąd może przyznać wynagrodzenie.

Do podstawowych zadań opiekuna prawnego/kuratora należy:

Wymagania wobec kandydata:

Przydatne w sprawowaniu opieki prawnej/kurateli są: komunikatywność, umiejętność załatwiania spraw w urzędach i placówkach służby zdrowia, samodzielność, zaangażowanie w realizację zadań, ogólna orientacja w problematyce niepełnosprawności i instytucjach wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Preferowane do pełnienia roli opiekuna/kuratora są osoby z wykształceniem kierunkowym: praca socjalna, pedagogika, psychologia, resocjalizacja, pielęgniarstwo, opiekunka środowiskowa lub pokrewne, ale także innym, umożliwiającym właściwe pełnienie opieki prawnej/kurateli.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie następujących dokumentów:

Dokumenty można składać w MOPS w Szczecinku, ul. Wiejska 4.

Osoby zainteresowane będą rekomendowane sądowi na jego wniosek o wskazanie kandydata na opiekuna/kuratora.

Szczegółowe informacje można uzyskać w MOPS w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, pokój nr 28 lub pokój nr 27 oraz pod nr tel. 94 37 280 14 lub 94 37 280 84.

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [format: PDF]
Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych [format: PDF]