Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres skrytki ePUAP:
         /mops_szczecinek/skrytka

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka finansowana ze środków własnych Miasta Szczecinek wchodzi w życie 6 marca 2019 roku.


Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wśród zadań należących do kompetencji samorządu gminnego zalicza m. in. prowadzenie polityki prorodzinnej, natomiast przepisy art. 18, art. 71 i 72 Konstytucji RP nakazują podjęcie przez władzę publiczną starań zmierzających do ochrony i pomocy rodzinie.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta Szczecinek Pana Daniela Raka wychodząc naprzeciw Mieszkańcom Szczecinka i korzystając z upoważnienia zawartego w art. 22a ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Zapewniając w ten sposób wsparcie finansowe związane z narodzeniem się dziecka, opieką prawną czy przysposobieniem oraz poprawę sytuacji demograficznej Miasta Szczecinek.

Uprawnieni do świadczenia

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka finansowaną ze środków własnych Miasta Szczecinek otrzyma rodzic lub opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka, zamieszkały w Szczecinku przez nieprzerwany okres 12 miesięcy przed dniem narodzin dziecka oraz zamieszkały wraz z dzieckiem w dniu złożenia wniosku o zapomogę niezależnie od dochodów. Jednorazowa zapomoga przysługuje na dziecko urodzone, przysposobione, objęte opieką prawną lub faktyczną po 31 grudnia 2018 r.

Podstawa prawna

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Zapomogę przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia.

Wysokość zapomogi

Jednorazowa zapomoga wynosi 1000 zł i przysługuje na każde żywe urodzone dziecko. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga przysługuje na każde dziecko.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - wzór wniosku określa załącznik do Uchwały Nr V/39/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 • Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub kserokopię dokumentu (oryginał do wglądu)
  2. dokument potwierdzający sprawowanie opieki prawnej nad dzieckiem/opieki faktycznej (dotyczy opiekunów prawnych)
  3. odpis prawomocnego orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka.

Na wezwanie organu przyznającego jednorazową zapomogę osoba uprawniona zobowiązana jest przedłożyć inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do zapomogi.

Miejsce złożenia wniosku

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowanej ze środków własnych Miasta Szczecinek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 89 w godzinach przyjmowania Klientów

 • poniedziałek, wtorek, piątek: od 800 do 1300
 • czwartek: od 1100 do 1600

Wniosek do pobrania:

 • w formie papierowej dostępny w:
  • Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek, plac Wolności 13
  • Biurze Obsługi Interesanta Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4 lub w budynku Ośrodka przy ul. Koszalińskiej 89
 • w formie elektronicznej:

Druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [format: PDF]

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

914436
dzisiaj74
wczoraj252
w tym tygodniu1364
w tym miesiącu898
najwięcej 682 (01-27-2022)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bank Spółdzielczy Jastrowie
(od stycznia 2022 r.)
49 8935 0009 1300 4760 2000 0010 *
78 8935 0009 1300 4760 2000 0070 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430