Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 487

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem' (Dz. U. z 2017 r. poz. 1860 z późn. zm.) z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje:

jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł

Świadczenie przyznawane jest na wniosek złożony w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka wraz z załącznikami:

Wnioski należy składać w oddziale MOPS przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku.

druk wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia dostępny w sekcji 'Druki i formularze...'

 

WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY

NA CZYM POLEGA WSPARCIE ASYSTENTA RODZINY

Asystent rodziny na podstawie sporządzonego z Państwem Katalogu wsparcia w następujących obszarach:

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

Podstawą do skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza:

Aby skorzystać ze wsparcia należy złożyć wniosek o przydzielenie asystenta rodziny w siedzibie ośrodka przy ul. Wiejskiej 4, w Szczecinku. Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 36:

W pozostałych dniach i godzinach pracy ośrodka wniosek można złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach od 745 do 1515.

Informacje nt. wsparcia można również uzyskać pod nr telefonów: 94 37 280 07 w każdy:

druk wniosku o wsparcie asystenta rodziny dostępny w sekcji 'Druki i formularze...'

 

Ważne: informacje o pozostałych uprawnieniach przysługujących w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 'Za życiem' znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Zdrowia lub klikając na link: