Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 709

Informujemy, że w okresie zimowym osoby bezdomne mogą uzyskać schronienie w Noclegowni przy ul. Wiejskiej 4 oraz w godz. od 2000 do 800 w działającym przy Noclegowni pokoju pobytu doraźnego.

Dodatkowo w Punkcie Pomocy Bezdomnym i Potrzebującym przy ul. Wodociągowej 6A od poniedziałku do soboty w godzinach od 1100 do 1600 każda osoba potrzebująca może uzyskać pomoc w formie:

Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców Szczecinka z apelem o wrażliwość i alarmowanie właściwych służb o osobach bezdomnych wymagających pomocy.

• Straż Miejska •


986

94 374 05 44

 

• Komenda Powiatowa Policji •


997

 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku •


94 372 80 32

728 823 695