Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 543
Od 1 października 2018 r. nastąpi zmiana (wzrost) kryteriów dochodowych oraz określonych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.
 
Kryterium lub świadczenie Do 30 września 2018 r. Od 1 października 2018 r.
KRYTERIUM DOCHODOWE DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ 634,00 zł 701,00 zł (wzrost o 67,00 zł)
KRYTERIUM DOCHODOWE NA OSOBĘ W RODZINIE 514,00 zł 528,00 zł (wzrost o 14,00 zł)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ ZASIŁKU STAŁEGO 604,00 zł 645,00 zł (wzrost o 41,00 zł)
KWOTA DOCHODU Z 1 ha PRZELICZENIOWEGO 288,00 zł 308,00 zł (wzrost o 20,00 zł)