Drukuj
Kategoria: Pozostałe
Odsłony: 1283

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa wygodę oraz w celu usprawnienia obsługi klienta uruchomiliśmy internetowy system rezerwacji wizyt w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Koszalińskiej 89.

Aby zarezerwować wizytę na konkretny dzień i godzinę należy kliknąć link 'Internetowa Rezerwacja Terminu Wizyty' umieszczony poniżej i postępować zgodnie z instrukcją.

Proces rejestracji jest anonimowy i nie wymaga podawania danych osobowych.
Klient, który umówił się na wizytę traktowany jest priorytetowo, co oznacza, że przywołany jest w pierwszej kolejności. Po przybyciu do ośrodka, 10 minut przed umówioną wizytą, należy podejść do biletomatu zlokalizowanego w holu budynku przy ul. Koszalińskiej 89 i na ekranie biletomatu wybrać opcję 'Potwierdzenie umówionej wizyty', po czym wprowadzić kod wygenerowany dla rezerwacji, zachować wydrukowany bilet i oczekiwać na skierowanie do konkretnego stanowiska.

Zachęcamy do skorzystania z rezerwacji, gwarantuje ona sprawne załatwienie sprawy.


PRZECZYTAJ UWAŻNIE!

Wybierz opcję 'ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE' (w tym zakres liter w zależności od PIERWSZEJ litery nazwiska), jeżeli ubiegasz się o:

  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci,
  • DOBRY START, jeśli ubiegasz się/pobierasz świadczenia rodzinne.

Wybierz opcję 'FUNDUSZ ALIMENTACYJNY' (w tym zakres liter w zależności od PIERWSZEJ litery nazwiska), jeżeli ubiegasz się o:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • DOBRY START, jeśli ubiegasz się/pobierasz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

UWAGA!

  • REJESTRACJA dłużnika alimentacyjnego odbywa się zgodnie z PIERWSZĄ literą nazwiska wierzyciela.
  • Osoby korzystające ze świadczeń z FA, wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start składają wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wybierz opcję 'TYLKO DOBRY START, TYLKO ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE', jeżeli ubiegasz się o:

  • świadczenie wychowawcze TYLKO na drugie, kolejne dzieci,
  • TYLKO świadczenie DOBRY START.

UWAGA!

  • REJESTRACJA dla osób, które NIE ubiegają się/NIE pobierają świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.

Opcje 'DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE' oraz 'WYLICZENIE OKRESÓW SKŁADKOWYCH' nie podlegają dodatkowym warunkom rejestracji (postępowanie według poleceń kreatora rejestracji).