Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1600

Jednorazowo 300 zł w związku z rozpoczęciem roku szkolnego

Świadczenie przysługuje uczniom do 20 roku życia lub do 24 roku życia w przypadku dziecka z niepełnosprawnością (nie przysługuje studentom oraz uczniom szkół policealnych i szkół dla dorosłych).

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku (za wyjątkiem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielniających się - kontynuujących naukę w szkole dla, których realizatorem jest PCPR w Szczecinku).

Poniżej zamieszczamy dokument zawierający szczegółowe informacje:

Pełna treść informacji [format: PDF]