Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 453
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia przystąpili do prac nad stworzeniem dokumentu pn. 'Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2019-2026'.

Powodzenie realizowanego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od aktywnego uczestnictwa oraz współpracy zarówno mieszkańców, samorządowców jak i przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.

W związku z podejmowanymi badaniami zwracamy się z prośbą o udzielenie wszelkiego wsparcia Instytutowi Badawczemu IPC Sp. z o.o. z Wrocławia pracującemu na zlecenie MOPS w Szczecinku. Przedstawiciele Instytutu w ramach zadania będą prowadzili wywiady indywidualne i grupowe, badania ankietowe bezpośrednie i telefoniczne, spacery badawcze oraz inne metody zbierania informacji i opinii. Udział szerokiej, reprezentatywnej grupy mieszkańców Szczecinka w badaniu jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych.

Pełna treść ogłoszenia [format: PDF]