Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

Zakres działania Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej

 

Do podstawowych zadań Działu Pracy Socjalnej i Integracji Społecznej należy:

 • Prowadzenie pracy socjalnej metodą indywidualnego przypadku z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, w tym wywiadu środowiskowego, kontraktu i projektu socjalnego.
 • Prowadzenie środowiskowej pracy socjalnej obejmującej organizowanie i animację środowiska na rzecz rozwiązywanie indywidualnych problemów klientów ośrodka oraz lokalnych problemów społecznych.
 • Stosowanie instrumentów aktywnej integracji w ramach aktywizacji zawodowej, społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej, szczególnie w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Udzielanie poradnictwa socjalnego dotyczącego problemów opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień i chorób psychicznych, bezrobocia, niepełnosprawności, wieku sędziwego i przemocy w rodzinie.
 • Gospodarowanie budżetem przydzielonym na zadania wynikające z realizowanych programów i projektów.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności występowanie z wnioskiem o leczenie psychiatryczne lub umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody klienta.
 • Przygotowywanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego w trybie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Identyfikowanie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
 • Współdziałanie z pracownikami pozostałych działów na rzecz pomocy klientom Ośrodka.
 • Nawiązywanie współpracy i wypracowywanie form współdziałania z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz specjalistami działającymi w obszarze problemów społecznych, szczególnie w zakresie łagodzenia skutków ubóstwa.
 • Udział w opracowywaniu i realizacji strategii, programów i projektów z zakresu rozwiązywania problemów społecznych i animacji społecznej, w tym trzyletnich programów wspierania rodziny.
 • Rozwijanie nowych form i metod pracy socjalnej.
 • Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w formie Klubu Integracji Społecznej.
 • Tworzenie i koordynowanie projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Prowadzenie pracy z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, poprzez monitorowanie sytuacji dziecka, umożliwienie dostępu do konsultacji, terapii i mediacji, usług opiekuńczych i specjalistycznych, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, udziału w grupach wsparcia i grupach samopomocowych.
 • Przeprowadzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wywiadów środowiskowych szczególnie w celu przydzielenia asystenta rodziny czy ustanowienia rodziny wspierającej.
 • Organizowanie pracy asystentów rodziny, w tym obejmującej ustawę 'Za życiem'.
 • Pozyskiwanie, organizowanie i monitorowanie pracy rodzin wspierających, w tym opracowywanie projektów umów, kosztów i prowadzenie rozliczeń finansowych.
 • Udział w szacowaniu środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
 • Przeciwdziałanie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa i interwencji oraz udział w procedurach 'Niebieskie Karty'.
 • Obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • Wprowadzanie i pozyskiwanie danych z zakresu powierzonych zadań w ramach funkcjonujących w Ośrodku systemów informatycznych.
 • Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych w zakresie powierzonych zadań, w tym przekazywanie ich adresatowi z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w dziale.
 • W sytuacjach tego wymagających, okresowe doręczanie decyzji i korespondencji.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720398
dzisiaj282
wczoraj384
w tym tygodniu2688
w tym miesiącu7414
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430