Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 1095
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku realizuje projekt pn. 'NOWA SZANSA', współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz szans na zatrudnienie przez zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej klientów MOPS. Projekt realizowany jest od stycznia
2018 r. do grudnia 2019 r. i objętych nim zostanie 74 uczestników, w tym osoby niepełnosprawne.

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem i/lub wkluczeniem społecznym, w tym bezrobotne znajdujące się w III grupie osób oddalonych od rynku pracy i ich otoczenie.
Wsparcie uczestników projektu realizowane będzie na podstawie ustaleń zawartych w kontrakcie socjalnym i dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział zajęciach oferowanych w ramach:

Dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przewiduje się następujące formy wsparcia: warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, spotkania grup wsparcia, kursy zawodowe.
W ramach Treningów dla Rodziców przewiduje się następujące formy wsparcia: warsztaty z psychologiem, terapeutą zajęciowym i pielęgniarką, warsztaty z edukacji finansowej i autoprezentacji, zapewnienie opieki nad osobami zależnymi podczas zajęć, warsztaty z pedagogiki zabawy dla uczestników i ich rodzin realizowane w formie wyjazdowej, karnety do kina, wsparcie asystenta rodziny.
Dla bezdomnych uczestników projektu planuje się realizację następującej ścieżki wsparcia: przeprowadzenie warsztatów z zakresu podstawowych kompetencji społecznych, w tym: profilaktyki zdrowia, umiejętności interpersonalnych, podstaw higieny własnej i otoczenia, załatwiania spraw urzędowych, podstaw obsługi komputera.
Wobec wszystkich uczestników świadczona będzie przez okres 24 miesięcy praca socjalna. Ponadto każdy uczestnik otrzyma materiały do zajęć oraz poczęstunek.

Regulamin rekrutacyjny uczestników Projektu NOWA SZANSA jest dostępny do wglądu u koordynatora projektu w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4, pokój nr 19, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Szczegółowych informacji w sprawie Projektu udziela koordynator:
Pani Honorata Owczarek, tel. 94 37 280 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Łączna wartość projektu wynosi 711 677,50 zł, w tym wkład własny 111 000,00 zł, z tego:
w 2018 r. – 384 276,25 zł (wkład własny 55 500 zł), w 2019 r. – 327 401,25 zł (wkład własny 55 500 zł).

 

• DOKUMENTACJA

Harmonogram: kursy zawodowe [PDF: 1 strona]
Harmonogram: 'Treningi dla Rodziców' [PDF: 2 strony]
Harmonogram: Warsztaty z edukacji finansowej i autoprezentacji 'Trening dla rodziców' [PDF: 1 strona]
Harmonogram: Działania Klubu Integracji Społecznej w 2019 r. [PDF: 1 strona]
Harmonogram: kursy zawodowe* [PDF: 15 stron]
Harmonogram: Trening podstawowych umiejętności społecznych [PDF: 1 strona]
Harmonogram spotkań uczestników KIS realizowanego w ramach projektu 'Nowa Szansa' [PDF: 1 strona]
Harmonogram udzielanego wsparcia w ramach projektu 'Nowa Szansa' [PDF: 3 strony]
Harmonogram: Warsztaty z edukacji finansowej i autoprezentacji dla uczestników... [PDF: 1 strona]
Harmonogram indywidualnych spotkań uczestników KIS z psychologiem... [PDF: 1 strona]
Harmonogram: Warsztaty edukacyjno-reintegracyjne z prowadzenia gospodarstwa... [PDF: 1 strona]

  * harmonogram kursów zawodowych dla uczestników projektu 'Nowa Szansa' realizowanego w ramach Europejskiego
     Funduszu Społecznego prowadzonych w Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku przy ul. Szkolnej 2/2U