Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

Rezerwacja wizyt

Kontakt telefoniczny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
• zakres liter: A - Ł, N

(94) 37 280 27

• zakres liter: M, O - Ż

(94) 37 280 42

Kontakt telefoniczny

Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

(94) 37 280 01

Godziny przyjmowania interesantów

 • poniedziałek, wtorek, piątek: od 800 do 1300
 • czwartek: od 1100 do 1600
 

Podstawowy zakres działania Działu Świadczeń Opiekuńczych, Mieszkaniowych i Alimentacyjnych

 

Do podstawowego zakresu działania Działu Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego należy:

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w tym:

• przyjmowanie i weryfikacji wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
• administrowanie oprogramowaniem 'Dodatki mieszkaniowe',
• opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych dot. dodatków mieszkaniowych,
• sporządzanie list wypłat i przelewów,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających wobec osób korzystających z dodatków
  mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie lub zlecanie przeprowadzania wywiadów środowiskowych,
• sporządzanie sprawozdań, analiz i szacowanie potrzeb finansowych w zakresie dodatków mieszkaniowych,
• prowadzenie procedur ustalania nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych,
• współpraca z zarządcami lokali.

 • Realizacja dodatku energetycznego, wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w tym:

• przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie dodatku energetycznego,
• administrowanie oprogramowaniem 'Energia',
• opracowywanie i wydruk decyzji administracyjnych dot. dodatków energetycznych,
• sporządzanie list wypłat i przelewów dodatków,
• wznawianie, wszczęcie i prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych,
• prowadzenie procedur ustalania nienależnie pobranych dodatków energetycznych,
• szacowanie potrzeb finansowych w zakresie dodatków energetycznych,
• sporządzanie meldunków, sprawozdań, wykazów i analiz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz
  wynikającymi z innych potrzeb.

 • Realizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

• przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie rejestrów wniosków, udzielonych świadczeń i działań podejmowanych wobec dłużników
  alimentacyjnych,
• opracowywanie i wydruk decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie postępowań wyjaśniających i sprawdzających w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych, w tym przeprowadzanie wywiadów
  z dłużnikami alimentacyjnymi oraz odbieranie od nich  oświadczeń majątkowych,
• sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych nienależnie pobranych,
  świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
• szacowanie potrzeb finansowych na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
• prowadzenie procedur ustalających nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu
  alimentacyjnego,
• współpraca ze Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie możliwości aktywizacji
  zawodowej dłużników alimentacyjnych,
• współpraca z komornikami sądowymi w zakresie skuteczności prowadzonej egzekucji, przekazywania
  informacji zawartych w wywiadach alimentacyjnych oraz oświadczeniach majątkowych dłużnika,
• kierowanie do Starosty wniosków o zatrzymanie lub zwrot prawa jazdy dłużników alimentacyjnych,
• występowanie z wnioskami do organów właściwych dłużników alimentacyjnych o podjęcie działań wobec
  dłużników alimentacyjnych,
• występowanie z powództwem o roszczenia alimentacyjne przeciwko osobom zobowiązanym w dalszej
  kolejności na podstawie art. 132 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o:

• zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki
  alimentacyjnej wypłaconej osobie uprawnionej, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 m-cy,
• zobowiązaniach z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za
  okres dłuższy niż 12 miesięcy.

 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w dziale.
 

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720405
dzisiaj289
wczoraj384
w tym tygodniu2695
w tym miesiącu7421
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430