Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 957

Podstawowy zakres działania Działu Usług

 

Do podstawowego zakresu działania Działu Usług należy:

• prowadzenie Noclegowni,
• prowadzenie Schroniska dla osób bezdomnych 'Zacisze',
• prowadzenie pracy socjalnej z osobami umieszczonymi w Schronisku dla osób bezdomnych i Noclegowni,
• monitorowanie i podejmowanie działań interwencyjno-ochronnych wobec osób bezdomnych w miejscach ich
  pobytu,
• kierowanie do placówek pomocy bezdomnym,
• opracowywanie i realizacja programów i projektów socjalnych na rzecz osób bezdomnych.
• tworzenie bazy danych dotyczących miejsc w schroniskach i noclegowniach na terenie kraju.