Panel logowania użytkownika

 • • ZMIANA ROZMIARU CZCIONKI •
 • A- A A+
 • • ZMIANA KOLORYSTYKI STRONY •

Panel z dodatkowymi opcjami

 • • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej •

  Dane adresowe:
         ul. Wiejska 4, 78-400 Szczecinek
         województwo zachodniopomorskie

  Kontakt telefoniczny (centrala):
         (94) 37 280 00, (94) 37 280 02 (fax)

  Adres e-mail:
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
         Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Adres strony internetowej:
         www.mops.szczecinek.pl

  Adres strony BIP:
         www.bip.mops.szczecinek.pl

  NIP, Regon:
         673-11-00-245, 003802266

Panel z informacją o Ośrodku

Zakres działania Działu Organizacji i Kadr

 

Do podstawowego zakresu działania Działu Organizacji i Kadr należy:

 • Zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania Ośrodka.
 • Prowadzenie spraw kadrowych pracowników, w tym: prowadzenie akt osobowych, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich oraz usprawiedliwionej nieobecności, kar i nagród, przygotowywanie dokumentacji do celów emerytalno-rentowych, prowadzenie spraw płacowych we współpracy z Działem Księgowości, prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym pracowników.
 • Kontrola dyscypliny pracy.
 • Udzielanie pomocy w zakresie sporządzania zakresów czynności pracowników.
 • Prowadzenie kancelarii, składnicy akt oraz obsługa sekretariatu.
 • Realizacja zadań wynikających z zarządu budynkami Ośrodka.
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym opracowywanie i aktualizacja procedur, prowadzenie ewidencji i sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień oraz przechowywanie dokumentacji przetargowej.
 • Zapewnienie warunków do prowadzenia kontroli zewnętrznych, w tym prowadzenie Książki kontroli oraz gromadzenie dokumentacji dot. kontroli.
 • Obsługa techniczno-biurowa konferencji, narad i posiedzeń roboczych.
 • Planowanie potrzeb i dokonywanie zakupów w zakresie wyposażenia Ośrodka w sprzęt biurowy, urządzenia, materiały biurowe, środki czystości i meble.
 • Opracowywanie planów remontowych i inwestycyjnych Ośrodka oraz ich prowadzenie.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym okresowych badań lekarskich.
 • Koordynowanie działań Ośrodka w zakresie udostępniania informacji publicznej.
 • Przygotowanie projektów aktów prawnych regulujących organizację pracy Ośrodka.
 • Opracowywanie i wdrażanie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt.
 • Prowadzenie zbioru wewnętrznych przepisów normujących pracę Ośrodka oraz bieżące informowanie o wprowadzanych zmianach.
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej oraz ewidencji składników majątkowych.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji majątku wg. zarządzenia Głównego księgowego.
 • Przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych w zakresie działalności Ośrodka.
 • Gospodarka majątkiem, w tym zabezpieczenie i dozór mienia, prowadzenie konserwacji, napraw i renowacji sprzętu będącego na wyposażeniu Ośrodka.
 • Realizacja zadań wynikających z obrony cywilnej.
 • Opracowywanie analiz i sprawozdań dla potrzeb Ośrodka i jednostek nadrzędnych.
 • Prowadzenie naboru na wolne stanowiska pracy w Ośrodku.
 • Nadzór nad pieczęciami i ich ewidencjonowanie.
 • Zapewnienie dozoru i organizacja pracy osób sprzątających w Ośrodku.
 • Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, podlegających bezpośrednio Dyrektorowi.
 • Archiwizowanie dokumentacji wytworzonej w dziale.

Wybrane artykuły

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyki odwiedzin strony

720400
dzisiaj284
wczoraj384
w tym tygodniu2690
w tym miesiącu7416
najwięcej 731 (09-14-2020)

• Kierownictwo Ośrodka •

Dyrektor Ośrodka

MARTA NIEWCZAS

Zastępca Dyrektora

IWONA WAGNER

Główny Księgowy

MAŁGORZATA KOŁOMYCKA

• Konto bankowe •

Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97 8566 1042 0001 2540 2000 0003 *
41 8566 1042 0001 2540 2004 0102 **

*   konto podstawowe
** konto dla wpłat środków pieniężnych z tytułu świadczeń nienależnie pobranych, zadłużenia alimentacyjnego itp.

• Godziny urzędowania •

Poniedziałek 730 - 1530
Wtorek 730 - 1530
Środa 730 - 1530
Czwartek 730 - 1630
Piątek 730 - 1430