Drukuj
Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny
Odsłony: 724

Panie Małgorzata Kisiel i Joanna Ossowska z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 24 października 2017 r. przeprowadziły szkolenie dla funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.
Szkolenie dotyczyło Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz procedury 'Niebieskiej Karty'.
Celem szkolenia było przedstawienie zjawiska przemocy w rodzinie (m.in. koncepcji psychologicznych osób uwikłanych w przemoc), przypomnienie procedur i przedstawienie zakresu działań innych instytucji, które współpracują w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


GALERIA ZDJĘĆ