Drukuj
Kategoria: Pozostałe
Odsłony: 1754

• Świadczenia wychowawcze (500+) •

Prawo do świadczeń wychowawczych ustalane jest do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

• Kryterium dochodowe

Na pierwsze lub jedyne dziecko - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł netto, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie będzie przysługiwać o ile dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1200 zł netto.
Na drugie i kolejne dziecko - bez względu na dochód na osobę w rodzinie.

• Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń

W przypadku złożenia kompletnego wniosku:

• Świadczenia rodzinne •

Okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych rozpoczyna się od 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

• Kryterium dochodowe:

• Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń

W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami:

• Fundusz Alimentacyjny •

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

• Kryterium dochodowe:

725 zł netto na osobę. Na okres 2017/2018 brany będzie pod uwagę dochód rodziny z roku 2016 z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych po tym roku.

• Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami:

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl