Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 5734
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje Projekt pod nazwą 'Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku' polegający na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od pracy administracyjnej.

Wprowadzany w ramach Projektu nowy model organizacyjny zakłada:

W celu poprawy warunków pracy i obsługi klientów ośrodka projekt zakłada prace remontowo adaptacyjne i zakup wyposażenia części pomieszczeń ośrodka. Ponadto ze środków Projektu zostaną sfinansowane usługi superwizji oraz konsultacji specjalistycznych dla pracowników w sprawach klientów MOPS.

Efektem działań projektowych będzie poprawa jakości obsługi osób i rodzin zgłaszających potrzebę wsparcia w przezwyciężaniu w trudnej sytuacji życiowej. Zakładane zmiany organizacyjne pozwolą w sposób optymalny wykorzystać kompetencje zatrudnionych osób.

Całkowita wartość projektu wynosi 359.950,04 zł. Całość jest finansowana ze źródeł zewnętrznych z czego 85% stanowią środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

• DOKUMENTACJA

Harmonogram superwizji pracy socjalnej dla pracowników [PDF: 1 strona]