Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 8795

DANE KONTAKTOWE:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 280 00
fax: 94 37 280 02

Zadania Ośrodka realizowane są:

Budynek przy ul. Koszalińskiej 89

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Kierownik Działu: Pokój nr 22, tel. 94 37 280 22
Pokój nr 3, tel. 94 37 280 25
Pokój nr 9, tel. 94 37 280 29
Pokój nr 10, tel. 94 37 280 28
Pokój nr 11, tel. 94 37 280 26
Pokój nr 21, tel. 94 37 280 47

DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Kierownik Działu: Pokój nr 13, tel. 94 37 280 04,

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Pokój nr 20, tel. 94 37 280 27, 94 37 280 42,
Pokój nr 21, tel. 94 37 280 43.

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Pokój nr 4, tel. 94 37 280 01.

ADMINISTRACJA
Pokój nr 14, tel. 94 37 280 50

W budynku przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku realizowane są:

Dział Świadczeń Rodzinnych:

Dział Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego:

Obsługa interesantów

Poza w/w godzinami ustala się pracownika dyżurującego.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych przyjmuje:

Kierownik Dodatków Mieszkaniowych i Funduszu Alimentacyjnego przyjmuje:

Nadzór nad realizowanymi świadczeniami sprawuje Zastępca Dyrektora MOPS w Szczecinku.
Przyjmowanie skarg i wniosków – ul. Wiejska 4 w Szczecinku, po uprzednim ustaleniu terminu i godziny w Sekretariacie MOPS:
▪ poniedziałek w godzinach: 1330 – 1500
▪ czwartek w godzinach: 1330 – 1530


Budynek MOPS przy ul. Wiejskiej 4

W siedzibie ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 realizowane będą:

Ponadto przy ul. Wiejskiej 4 pozostaje:

Organizacja pracy ośrodka przy ul. Wiejskiej 4 nie ulega zmianie.