Drukuj
Kategoria: Zespół Interdyscyplinarny
Odsłony: 2994

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku w ramach Międzynarodowego Dnia bez Przemocy zorganizował dwudniową konferencję połączoną z warsztatami n.t.: 'Skuteczna praca z przypadkami przemocy seksualnej w rodzinie z uwzględnieniem dzieci'. Wydarzenie odbyło się 29 - 30 września 2016 r. w Centrum Konferencyjnym ZAMEK w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2.

Głównym prelegentem był Pan Tomasz Kulig - psycholog, trener doświadczony w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Szkolenie oraz warsztaty przeprowadzone kolejnego dnia zgromadziły ok. 100 osób, przedstawicieli instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ WYKŁADOWA

CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Tematyka zajęć warsztatowych: Strategia kontaktu z osobą doświadczającą przemocy seksualnej: dzieckiem, osoba dorosłą i rodziną z elementami dialogu motywującego

Konferencja jest działaniem wynikającym z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Szczecinku na lata 2012-2018, którego celem głównym jest dążenie do ograniczenia skali i skutków przemocy na terenie Szczecinka poprzez m.in. podnoszenie kompetencji lokalnych służb działających w tym obszarze.

Partnerem wydarzenia był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bornym Sulinowie.


GALERIA ZDJĘĆ