Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 628

Miło mi poinformować, że w czerwcu br. Pan Romuald Sobiech – konsultant ds. projektów i współpracy z organizacjami pozarządowymi w szczecineckim ośrodku został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w szczególności za budowanie dobrych relacji na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, pomiędzy sektorem publicznym a pozarządowym oraz za aktywny udział w kształtowaniu kierunków rozwoju lokalnej pomocy społecznej.

Pan R. Sobiech już na początku lat 90-tych rozpoczynał współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, w tym Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Fundacją Stefana Batorego, Fundacją Stichting Floriana, Fundacją na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Szczecinka z Bergen op Zoom.

Kontakty te przełożyły się m.in. na możliwość pozyskiwania środków finansowych na działania wykraczające poza podstawowe zadania ośrodka istotne jednak z punktu potrzeb społecznych, takie jak finansowanie projektu pomocy dzieciom Starszy Brat, Starsza Siostra, czy programów stypendialnych dla niepełnosprawnej młodzieży (146 osób na kwotę 23 700 euro tj. ok. 98 000 zł).

Korzystając z każdej okazji Pan Romuald Sobiech promuje szczecinecki ośrodek pomocy społecznej, jako instytucję wykraczającą poza stereotyp działania instytucji publicznych a miasto Szczecinek, jako dobre miejsce do życia i wypoczynku.

Dziękuję i gratuluję.

Marta Niewczas
Dyrektor MOPS w Szczecinku