Drukuj
Kategoria: Ośrodek
Odsłony: 2746

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego (Miasta Szczecinek) działającą w formie jednostki budżetowej. Ośrodek został utworzony przez Miejską Radę Narodową w Szczecinku uchwałą z dnia 30 marca 1990 roku.
Ośrodek realizuje zadania zlecone, zadania własne gminy i zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Uchwałą Rady Miasta Szczecinek nr XVII/136/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Ośrodek otrzymał imię Wiesławy Dudzińskiej-Stankiewicz – pierwszej kierownik MOPS w Szczecinku.

Ośrodek działa na podstawie:

Ośrodek prowadzi działalność zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez Miasto Szczecinek. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.