Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 343

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wspieraniem rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia [format: PDF]
Wniosek - załącznik nr 1 [format: DOCX]
Oświadczenie - załącznik nr 2 [format: PDF]