WYBRANE SKRÓTY
INFORMACJE OGÓLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
województwo zachodniopomorskie

NIP: 673-11-00-245
REGON: 003802266

Konto bankowe:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97856610420001254020000003

Telefon kontaktowy: (94) 37 280 00
e-mail: mops@szczecinek.net.pl


::WIĘCEJ KONTAKTÓW::

KIEROWNICTWO

Dyrektor MOPS:Marta Niewczas
Z-ca Dyrektora:Iwona Wagner
Główny Księgowy:Małgorzata
Kołomycka

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 730 - 1530
Wtorek: 730 - 1530
Środa: 730 - 1530
Czwartek: 730 - 1630
Piątek: 730 - 1430


INNEDODATKI MIESZKANIOWE
GŁÓWNE MENU TEMATYCZNE

 
Element realizacji projektu systemowego "Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.