WYBRANE SKRÓTY
INFORMACJE OGÓLNE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wiejska 4
78-400 Szczecinek
województwo zachodniopomorskie

NIP: 673-11-00-245
REGON: 003802266

Konto bankowe:
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie
97856610420001254020000003

Telefon kontaktowy: (94) 37 280 00
e-mail: mops@szczecinek.net.pl


::WIĘCEJ KONTAKTÓW::

KIEROWNICTWO

Dyrektor MOPS:Marta Niewczas
Z-ca Dyrektora:Iwona Wagner
Główny Księgowy:Małgorzata
Kołomycka

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 730 - 1530
Wtorek: 730 - 1530
Środa: 730 - 1530
Czwartek: 730 - 1630
Piątek: 730 - 1430


INNEWAŻNE WYDARZENIA / INFORMACJE
U W A G A!
W DNIU 2.05.2014 r. OŚRODEK BĘDZIE N I E C Z Y N N Y
OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku ogłasza przetarg nieograniczony na 'Zakup i dostawę opału dla Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku'.
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku, 78 – 400 Szczecinek, ul. Wiejska 4 – sekretariat (pokój nr 41).

Termin składania ofert upływa w dniu: 24.04.2014 r. godz. 0830.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony:
WWW.BIP.MOPS.SZCZECINEK.PL sekcja ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DODATEK ENERGETYCZNY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku zamieszcza ważniejsze infomacje dotyczące ubiegania się o zryczałtowany dodatek energetyczny.

Druk wniosku można pobrać z podstrony ::DRUKI::

Poniżej linki do dokumentów zawierających szczegółowe informacje:


POLA NADZIEI PO RAZ SZÓSTY W SZCZECINKU!

Pola Nadziei to kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, którą 15 lat temu zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Chorych 'Hospicjum im. św. Łazarza' w Krakowie.
W Szczecinku Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. Św. Franciszka z Asyżu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje ją po raz szósty. Do tej pory w wyniku tej akcji udało się pozyskać 83 045,84 zł.
Wiosną, kiedy kwitną żonkile - międzynarodowy symbol nadziei, w Szczecinku i okolicznych gminach Powiatu Szczecineckiego kwestują wolontariusze. W tym roku w akcji organizowanej w naszym mieście weźmie udział ponad 300 uczniów szczecineckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w dniu 16 kwietnia b.r. od godziny 1000 do 1600 będą kwestować na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego.
W Szczecinku do akcji włączyły się także szkoły podstawowe, które organizowały będą na swoim terenie drobne wydarzenia i zbiórki pieniędzy. W tym roku są z nami harcerze i zuchy z 13 Czarnego Szczepu, dzieci ze świetlicy środowiskowej Tratwa, Koniczynka i TPD.
Celem kampanii Pola Nadziei jest również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych i cierpiących. Poprzez prelekcje lekarzy i pielęgniarek w szkołach, organizowanie wydarzeń na terenie szkół dzieci i młodzież mają okazję zgłębić tematykę hospicyjną.
Pola Nadziei integrują współpracę wielu organizacji, instytucji, przedsiębiorców, którzy swoją pracą, wkładem usługowym czy rzeczowym wspierają tę bardzo potrzebną w naszym środowisku inicjatywę.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Powiatu Szczecineckiego!

ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

Od października 2013 r. Fundacja Eco Textil rozpoczęła realizację nowego programu 'ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO'.
Rowery trójkołowe to sprzęt rehabilitacyjny specjalnie przystosowany do użytku osób niepełnosprawnych.
W pierwszej kolejności Fundacja przekaże pomoc dzieciom, które otrzymają na ten cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie można składać do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. W tym przypadku Fundacja pokryje różnicę kosztów zakupu roweru, która obciąża beneficjenta.
W drugiej kolejności będą rozpatrywane wnioski na finansowanie w całości zakupu roweru. Fundacja pokrywa również koszty przesyłki roweru.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie z prośbą o rower rehabilitacyjny. W przypadku dofinansowania przyznanego przez PCPR przesłanie kopii stosownej decyzji.
  • Orzeczenie o niepełnosprawności.
Więcej informacji pod nr telefonu 600 854 648 lub na stronie internetowej www.ecotextil.pl

PROJEKT SYSTEMOWY 'SZANSA'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, w związku z realizacją projektu systemowego 'SZANSA' dotyczącego rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki prosi o podanie ceny przeprowadzenia kursów zawodowych dla 20 uczestników projektu.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES rozpoczęło nabór wniosków na stypendia dla ubogich rodzin opiekujących się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym.
Nabór wniosków trwa do 28 marca 2014 r.
Szczegółowe informacje znajduję się na stronie internetowej: http://www.spes.org.pl/stypendia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku udziela pomocy w składaniu wniosków po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osobą do kontaktu jest: Pani Małgorzata Jabłońska – pokój nr 33, tel. 94 37 280 09.

PROJEKT SYSTEMOWY 'SZANSA'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, w związku z realizacją projektu systemowego 'SZANSA' dotyczącego rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki poszukuje do projektu psychologa oraz doradcy zawodowego.

Poniżej linki do dokumentów zawierających szczegółowe informacje:

REKRUTACJA NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku poszukuje pracownika na stanowisko - pracownik socjalny.

Szczegółowe informacje zawiera link zamieszczony poniżej:

- OFERTY PRACY W MOPS SZCZECINEK -

ZIMĄ TEŻ MOŻE BYĆ CIEPŁO!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku po raz trzeci we współpracy ze szczecineckimi szkołami realizował projekt pomocy osobom bezdomnym.

Celem tego projektu jest przybliżenie młodzieży problemu bezdomności oraz aktywizowanie jej do podjęcia działań na rzecz wykluczonych społecznie.

- CZYTAJ WIĘCEJ -

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO


'Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji
czy też z samego poczucia obowiązku;
to, co cenne, rodzi się z miłości
i poświęcenia dla innych ludzi …'.

Albert Einstein

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim Współpracownikom wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków. Rozwiązujecie Państwo niejeden problem, inspirujecie niejedną przemianę w życiu klientów. Nagrodą za Państwa trud niech będzie szacunek społeczny i wdzięczność tych, którzy z Państwa pomocy korzystają.
Życzę dalszych sukcesów zawodowych oraz satysfakcji i pomyślności w życiu osobistym.


Marta Niewczas
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku


Szczecinek, dnia 21 listopada 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: KURSY ZAWODOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku prosi o podanie ceny przeprowadzenia warsztatów z grafiki komputerowej oraz wizażu dla uczestników Programu 'Klub Młodzieżowy' oraz osób z ich otoczenia w ramach projektu systemowego 'SZANSA'...

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

KONKURS WOLONTARIUSZ ROKU 2013

Burmistrz Miasta Szczecinek zaprasza szczecineckie organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze, które korzystają z pracy wolontariuszy do uczestnictwa w Konkursie 'Wolontariusz Roku 2013'.

Konkurs stanowi okazję do publicznej prezentacji sylwetek wolontariuszy, wyróżnienia wyjątkowych postaw prospołecznych oraz interesujących akcji wolontarystycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 14 listopada 2013 r., godz. 1600.

Pełny tekst ogłoszenia konkursu, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem:

INFORMACJA O KONKURSIE WOLONTARIUSZ ROKU

ZAPYTANIE OFERTOWE: KURSY ZAWODOWE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku prosi o podanie ceny przeprowadzenia kursów zawodowych dla 20 uczestników projektu systemowego 'SZANSA'.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE: CATERING

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku prosi o podanie ceny wykonania usługi cateringowej dla uczestników 'Pikniku Sąsiedzkiego' organizowanego w ramach projektu systemowego 'SZANSA' dofinansowanego przez Unię Europejska w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE: PIKNIK SĄSIEDZKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku prosi o podanie zorganizowania w dniu 25 sierpnia 2013 r. w godzinach od 1500 do 1900 na terenie placu zabaw przy ul. Polnej w Szczecinku 'Pikniku Sąsiedzkiego' dla ok. 150 osób w ramach projektu systemowego 'SZANSA' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

UWAGA: ZMIANA GODZIN PRACY OŚRODKA

Od 1 sierpnia 2013 r. następuje zmiana godzin pracy ośrodka tj.:

  • w czwartki zostaje wydłużony czas przyjmowania interesantów do godziny 1615
  • w piątki ośrodek pracuje do 1430
W pozostałe dni tygodnia ośrodek pracuje bez zmian i na dotychczasowych zasadach obsługi klientów.
Szczegółowe informacje znajdują się na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

PROJEKT SYSTEMOWY 'SZANSA'

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, w związku z realizacją projektu systemowego 'SZANSA' dotyczącego rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki poszukuje do projektu osoby prowadzącej zajęcia z młodzieżą w ramach Projektu 'Klub Młodzieżowy'.

Poniżej link do dokumentu zawierającego szczegółowe informacje:

INFORMACJA

RUSZAJĄ SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z UWAGI NA WIEK LUB CHOROBĘ

Jeśli sprawujesz opiekę nad chorym członkiem rodzinny, chcesz porozmawiać o swoich problemach oraz masz potrzebę spotkania ludzi, których dotykają podobne problemy te spotkania są dla Ciebie.
ZAPRASZAMY!
Szczegółowe informacje nt. możliwości uczestnictwa w spotkaniach uzyskają Państwo pod nr telefonu 94 37 280 09, 94 37 280 38 lub 94 37 280 00 (sekretariat) w godzinach od 900 do 1500 we wszystkie dni robocze.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 r. w sali nr 2 MOPS w Szczecinku przy ul. Wiejskiej 4 w godzinach od 1600 do 1730.
Poprowadzi je psycholog – Pani Agnieszka Tummel.

 
Element realizacji projektu systemowego "Szansa" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.